Donglingshan

 

Field Crew

Many thanks to the members of the Donglingshan field crew for carefully and persistently collecting census data!

Census 3 (2021): Xingyu Wang, Junliang Han, Guoli Wei, Yunbao Wang, Shuaiwei Xu, Yuwen Han, Chenhao Huang, Zhongwu Zhao, Xiuli Chen, and Baosheng Zheng

Census 2 (2015): 孙鑫晟, 沈浩浩, 解伟, 王伯勋, 王颖, 孙少园, 李文明, 郭淼, 鲁珊珊, 宋臻, 白雪纯, 孔德祺, 王浩, 杨永森, 袁炎, 杨冰, 朱丰茂, 张宏宇, 王旭, 刘全军, 陈凤怀, 鹿浩志, 马云龙