Publication
 

Disentangling the effects of topography and space on the distributions of dominant species in a subtropical forest

Authors: 
Wang, Qinggang Xu, Yaozhan Lu, Zhijun Bao, Dachuan Guo, Yili Lu, Junmeng Zhang, Kuihan Liu, Haibo Meng, Hongjie Qiao, Xiujuan Huang, Handong Jiang, Mingxi
Journal: 
Chinese Science Bulletin
Year: 
2014
Volume: 
Online
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s11434-014-0453-9
Site: 
Badagongshan