Publication
 

Community Composition and Structure of Badagongshan (BDGS) Forest Dynamic Plot in a Mid-subtropical Mountain Evergreen and Deciduous Broad-leaved Mixed Forest, Central China

Authors: 
Lu, Z. Bao, Dachuan Guo, Yili Lu, Junmeng Wang, Qinggang He, Dong Zhang, Kuihan Xu, Yaonian Liu, Haibo Meng, Hongjie Handong, Huang Wei, Xinzeng Liao, Jianxiong Xiujuan, Qiao Jiang, Mingxi Gu, Zhirong Liao, Chunlin
Journal: 
Plant Science Journal
Year: 
2013
Volume: 
31
Pages: 
336-344
DOI: 
10.3724/SP.J.1142.2013.40336
Site: 
Badagongshan