Xishuangbanna forest

Xishuangbanna

 

Photos

Thu, 11/18/2021 - 14:40 - Canopy microclimate measurement XSBN ©Canopy microclimate measurement XSBN
Thu, 11/18/2021 - 14:40 - Canopy walk way in XSBN ©Canopy walk way in XSBN
Thu, 11/18/2021 - 14:39 - Tropical seasonal rain forest plot XSBN ©Tropical seasonal rain forest plot XSBN
Wed, 05/12/2021 - 09:59 - Xishuangbanna, China FDP ©Xishuangbanna, China FDP
Wed, 05/12/2021 - 09:51 - Xishuangbanna, China FDP ©Xishuangbanna, China FDP
Wed, 05/12/2021 - 09:36 - Xishuangbanna, China FDP ©Xishuangbanna, China FDP
Wed, 05/12/2021 - 09:20 - Xishuangbanna, China FDP ©Xishuangbanna, China FDP
Tue, 05/28/2019 - 10:58 - Corner post setting up XSBN ©Corner post setting up XSBN
Tue, 05/14/2019 - 09:40 - Paint mark XSBN ©Paint mark XSBN
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Shorea wantianshuea (Parashorea chinensis) canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Walkway through dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Dipterocarp forest canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Walkway through dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Walkway in dipterocarp forest. L-R: I-Fang Sun (Taiwan), Zhu Hua (Xishuangbanna), Fangliang He (Canada) & Du Xiaojun (CAS).
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Duabanga grandiflora.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - River in Xishuangbanna area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dai Village in plot area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dai Village is plot area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Forest Canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Shorea wantianshuea (Parashorea chinensis) herbarium specimen.
Credit: CTFS ©Parash chinensis1
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest in Xishuangbanna area. ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Gap in dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest understorey.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest understorey.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China

Pages