Xishuangbanna forest

Xishuangbanna

 

Photos

Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Shorea wantianshuea (Parashorea chinensis) canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Walkway through dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Dipterocarp forest canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:41 - Walkway through dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Walkway in dipterocarp forest. L-R: I-Fang Sun (Taiwan), Zhu Hua (Xishuangbanna), Fangliang He (Canada) & Du Xiaojun (CAS).
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Duabanga grandiflora.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - River in Xishuangbanna area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dai Village in plot area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dai Village is plot area.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Forest Canopy.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Shorea wantianshuea (Parashorea chinensis) herbarium specimen.
Credit: CTFS ©Parash chinensis1
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest in Xishuangbanna area. ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Gap in dipterocarp forest.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest understorey.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Thu, 10/29/2009 - 22:40 - Dipterocarp forest understorey.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 10:29 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 10:29 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 10:29 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:20 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:11 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:11 - 20-ha plot.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:06 - L-R: Xiaobi Dong, ..., Stuart Davies, Dr. Cao Min (Plot Leader), Dr. Zhu Hua.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:05 - L-R: Xiaobi Dong, ..., ...., Dr. Cao Min (Plot Leader), Dr. Zhu Hua.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China
Sun, 07/23/2006 - 09:05 - L-R: Xiaobi Dong, ..., ...., Dr. Cao Min (Plot Leader), Dr. Zhu Hua.
Credit: CTFS ©Xishuangbanna, China

Pages