Publication
 

Hunan Badagongshan Forest Dynamics Plot: Tree Species and Their Distribution Patterns

Badagongshan stand book.

Authors: 
Lu Zhijun, Bao Dachuan, Liu Haibo, Xu Yaozhan, Huang Handong, Jiang Mingxi, & Gu Zhirong
Year: 
2016
Site: 
Badagongshan
Editor: 
Ma Keping
Publisher: 
China Forestry Publishing House
Publisher Address: 
Beijing